Algemene voorwaarden van de website

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar erop wordt verwezen) vertelt u de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website (onze site), als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en ermee in te stemmen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.

  1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 SDWAN SOLUTIONS LTD (UK) & SDWAN SOLUTIONS SRL (BE) zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in het VK en België

1.2 Deze sites:

worden beheerd door:

  • SDWAN Solutions Ltd, een handelsnaam van SDWAN Solutions ltd. geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 9964852 en met maatschappelijke zetel te 70 Gracechurch Street, LONDON EC3V 0HR, Verenigd Koninkrijk

En

  • SDWAN Solutions SRL, een handelsnaam van SDWAN Solutions SRL. geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0728.521.270 en met maatschappelijke zetel te Avenue Fonsny, 46 box59, Brussel 1060, België

1.3 Ons belangrijkste handelsadres in het VK is 70 Gracechurch Street, Londen EC3V 0HR

1.4 Ons btw-nummer is GB 249554277 & BE 0728521270

2 TOEGANG TOT ONZE SITE

2.1 Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

2.2 Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

2.3 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stukje informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

2.4 Wanneer u onze site gebruikt, moet u voldoen aan de bepalingen van ons beleid voor acceptabel gebruik.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid kunnen worden gestuurd naar:

      • vragen@sdwansolutions.co.uk
      • SDWAN SOLUTIONS, 70 Gracechurch Street, Londen EC3V 0HR

2.5 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat ze zich eraan houden.

3 NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE EN DISCLAIMER

3.1 We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie op onze site correct is. Als u onjuiste informatie op onze site ontdekt, laat het ons dan weten en we zullen deze zo snel mogelijk corrigeren, indien we het erover eens zijn.

3.2 Wij stellen de informatie op deze site kosteloos ter beschikking. Dienovereenkomstig wordt dergelijke informatie ter beschikking gesteld op basis van geen aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie.

3.3 U dient ervoor te zorgen dat de informatie die u ons stuurt correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, zoals auteursrechten, of lasterlijk, obsceen, bedreigend, bedreigend, beledigend, beledigend, frauduleus, crimineel is of inbreuk maakt op de rechten van andere mensen of in manier illegaal.

3.4 U dient alle informatie onafhankelijk te verifiëren voordat u erop vertrouwt.

3.5 Wij beweren niet dat de informatie op onze site (s) of toegankelijk via deze informatie juist en actueel of volledig is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt door onnauwkeurige informatie. Onze site geeft toegang tot een grote hoeveelheid data en aanverwante informatie en er kunnen, ondanks onze inspanningen, fouten in voorkomen.

3.6 Commentaar en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst, is NIET bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijke materialen wordt gesteld door een bezoeker van onze site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

3.7 Hoewel we hopen dat onze site interessant voor u is, aanvaarden we geen aansprakelijkheid en bieden we geen garanties met betrekking tot de site en de inhoud ervan. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan door de wet, bieden we onze site aan op basis van het feit dat we alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluiten (inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden geïmpliceerd door de wet van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze wettelijke kennisgeving van kracht kunnen zijn met betrekking tot onze site.

3.8 In geen geval zullen wij of een andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van onze site) jegens u aansprakelijk zijn voor enige vorm van verlies of schade die het gevolg kan zijn van u of een derde partij (inclusief zonder beperking, enige directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of schade, of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en al dan niet in onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) in verband met onze site op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze site, alle sites die aan onze site zijn gekoppeld of het materiaal op dergelijke sites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op onze site of het downloaden van materiaal van onze site of websites gekoppeld aan onze site.

3.9 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken die volgens de Engelse wet niet kunnen worden uitgesloten.

3.10 Wij zijn zowel een distributeur als een uitgever van inhoud die wordt geleverd door derden en gebruikers van onze site. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gesteld door derden, inclusief informatieleveranciers of andere gebruikers van de site, zijn die van de auteurs, distributeurs of gebruikers en niet van ons. We onderschrijven niet noodzakelijk, noch zijn we verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring op onze site.

3.11 Wij en onze informatieleveranciers hebben veel tijd, moeite, vaardigheid en expertise gestoken in het samenstellen en verifiëren van de informatie op de site. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de site correct is, kennen we de context, omstandigheden of doeleinden niet waarop u deze informatie wilt toepassen en / of gebruiken.

3.12 Als u een regeling treft met iemand die is genoemd of verbonden is met onze site, doet u dit op eigen risico.

4 LINKS NAAR ANDERE SITES

4.1 Het is niet toegestaan om vanaf een andere website links naar onze site te maken zonder eerst onze schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

4.2 We kunnen hyperlinks naar andere sites aanbieden die door andere mensen worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Het gebruik van een dergelijke link betekent dat u onze site verlaat en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en geven geen garanties, garanties of verklaringen met betrekking tot andere gelinkte sites. Dit komt omdat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor deze sites of hun inhoud of beschikbaarheid. Als u besluit om een van de websites van derden te bezoeken die aan onze site zijn gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico.

4.3 Klachten met betrekking tot informatie die op andere websites verschijnt, dienen te worden gericht aan de exploitant van die website.

5 AUTEURSRECHT

5.1 Onze site bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsnamen en andere eigendomsinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto’s, grafische afbeeldingen en kan in de toekomst video, afbeeldingen, muziek en geluid bevatten. De volledige inhoud van onze site is auteursrechtelijk beschermd. Wij, of onze licentiegevers, bezitten auteursrechten en / of databaserechten bij de selectie, coördinatie, ordening en verbetering van dergelijke inhoud, evenals in de originele inhoud ervan. We vragen u de inhoud geheel of gedeeltelijk niet te wijzigen, te publiceren, over te dragen, deel te nemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken te maken of op enigerlei wijze te exploiteren, behalve zoals bepaald in deze voorwaarden.

5.2 Informatie mag alleen van onze site worden gedownload voor uw eigen persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan onder de auteursrechtwetgeving, is het kopiëren, herdistribueren, opnieuw verzenden, publiceren of commercieel exploiteren van gedownload materiaal of werken die zijn afgeleid of ontwikkeld van dergelijk materiaal niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming en die van de eigenaar van het auteursrecht. In het geval van toegestaan kopiëren, herdistribueren of publiceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen er geen wijzigingen in of verwijdering van auteurstoewijzing, handelsmerklegenda of auteursrechtvermelding worden aangebracht. U erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden.

5.3 Alle logo’s, apparaten en merken die op deze site worden gebruikt, hebben zonder beperking betrekking op:

SDWAN-oplossingen, SDWAN Cloud, SD-When, SD-WHN

zijn onze logo’s en of onze geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en handelsnamen, alle andere logo’s of apparaten die op onze site worden gebruikt, zijn handelsmerken en / of handelsnamen van onze medewerkers en partners. U mag deze apparaten, namen of logo’s niet gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.

6 SERVICE TOEGANG

6.1 Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat onze site normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn we niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

6.2 Toegang tot onze site kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle.

7 INSCHRIJVING

7.1 Als u zich op een site wilt registreren, moet u 18 jaar of ouder zijn. We vragen u ervoor te zorgen dat alle aan ons verstrekte informatie waar en nauwkeurig, actueel en volledig is. Als er wijzigingen zijn in de aan ons verstrekte gegevens, is het uw eigen verantwoordelijkheid om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wijzigingen in uw registratiegegevens moeten online worden gemaakt via het contactgedeelte van de site waarmee u bent geregistreerd.

7.2 We behouden ons het recht voor om een aanvraag voor registratie op onze site om welke reden dan ook te weigeren. Registranten van onze site moeten hun wachtwoorden vertrouwelijk houden.

8 OPMERKINGEN

8.1 We moedigen onze geregistreerde gebruikers aan om commentaar te geven op onze nieuws- en informatieberichten. Gebruiksvoorwaarden voor het plaatsen van berichten op de nieuwsitems zijn toegankelijk via het beleid voor acceptabel gebruik.

8.2 Alle ontvangen berichten worden verondersteld voor publicatie en elk verder gebruik te zijn, naar eigen goeddunken, op een exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende basis.

8.3 We verwachten dat degenen die bijdragen aan onze site informatie of meningen hebben over de besproken zaken, maar de site is onderworpen aan de wetten inzake smaad en u kunt worden vervolgd als u niet voorzichtig bent met wat u zegt. Als u bijdraagt aan of commentaar geeft op een nieuwsartikel, mag u geen lasterlijke berichten plaatsen of berichten plaatsen die onwettig zijn of die inbreuk maken op het auteursrecht, de database of andere verwante rechten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit na te gaan en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.

8.4 Als u informatie in een nieuwsartikel of blogpost ziet die in strijd is met de rechten van u of iemand anders of die mogelijk illegaal, lasterlijk of anderszins moet worden verwijderd, laat het ons dan onmiddellijk weten en, waar we akkoord gaan, zullen we ons best doen om deze te verwijderen. zo spoedig mogelijk.

8.5 Als u de bepalingen of het beleid voor acceptabel gebruik overtreedt, moet u ons schadeloos stellen (betalen) voor alle verliezen die we lijden.

8.6 Hoewel we luisteren naar ieders suggesties voor nieuwe prikborden, kunnen we niet garanderen dat we elk onderwerp opnemen waar iedereen om vraagt.

8.7 We behouden ons het recht voor om berichten op prikborden te verwijderen of deze naar eigen goeddunken te bewerken, maar zijn hiertoe niet verplicht.

9 VIRUSSEN HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

9.1 U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

9.2 Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site. of voor het downloaden van materiaal dat erop is gepost of op een website die eraan is gelinkt.

10 AANVAARDBAAR GEBRUIKBELEID

10.1 Verboden gebruik:

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

10.1.1 Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

10.1.2 Op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.

10.1.3 Om iemand op enigerlei wijze schade te berokkenen of te proberen te schaden.

10.1.4 Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.

10.1.5 Om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) te verzenden of te laten verzenden.

10.1.6 Om willens en wetens gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevat die is ontworpen om de werking van enige computersoftware of hardware.

10.2 U gaat verder akkoord:

10.2.1 Geen enkel deel van onze site reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden voor websitegebruik.

10.2.2 Het niet zonder toestemming betreden, verstoren, beschadigen of verstoren van:

10.2.2.1 enig deel van onze site;

10.2.2.2 alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen

10.2.2.3 alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

10.2.2.4 apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

10.3 Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, inclusief, maar niet beperkt tot:

10.3.1 Chatrooms.

10.3.2 Prikborden.

10.4 Waar we een interactieve service bieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort service dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of deze menselijk of technisch is).

10.5 We zullen ons best doen om eventuele risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer ze een interactieve dienst op onze site gebruiken, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante dienst (inclusief wat voor soort moderatie te gebruiken) in het licht van die risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden op of te modereren van enige interactieve service die we op onze site aanbieden, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve service door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen. , ongeacht of de service wordt gemodereerd of niet.

10.6 Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestemming geven om een interactieve dienst te gebruiken, dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten worden gewezen op de mogelijke risico’s voor hen.

10.7 Wanneer we een interactieve dienst modereren, zullen we u normaal gesproken een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem of probleem voordoen.

Inhoudsnormen

10.8 Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), zoals via bulletinboards en op alle interactieve services die eraan zijn gekoppeld

10.9 U moet zowel de geest van de volgende normen als de letter naleven. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke bijdrage en op het geheel ervan.

10.10 Bijdragen moeten:

10.10.1 Wees nauwkeurig (waar ze feiten vermelden).

10.10.2 oprecht worden vastgehouden (waar ze meningen geven).

10.10.3 Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit ze worden gepost.

10.11 Bijdragen mogen niet:

10.11.1 Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.

10.11.2 materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.

10.11.3 Promoot seksueel expliciet materiaal.

10.11.4 Bevordering van geweld.

10.11.5 Bevordering van discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

10.11.6 Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.

10.11.7 Waarschijnlijk iemand bedriegen.

10.11.8 worden gemaakt in strijd met enige wettelijke plicht jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een geheimhoudingsplicht.

10.11.9 Elke illegale activiteit promoten.

10.11.10 Een ander bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op de privacy van iemand anders, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.

10.11.11 Waarschijnlijk iemand anders lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.

10.11.12 Worden gebruikt om u voor te doen als een andere persoon, of om uw identiteit of band met een andere persoon verkeerd voor te stellen.

10.11.13 De indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.

10.11.14 Pleiten voor, bevorderen of helpen bij elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en beëindiging

10.12 We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er door uw gebruik van onze site een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik heeft plaatsgevonden. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we maatregelen nemen die we passend achten.

10.13 Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

10.13.1 Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

10.13.2 Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar onze site is geüpload.

10.13.3 Het geven van een waarschuwing aan u.

10.13.4 Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van vrijwaring (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.

10.13.5 Verdere juridische stappen tegen u.

10.13.6 Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs nodig achten.

10.14 We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

10.15 Wijzigingen in het acceptabel gebruiksbeleid

We kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

11 BLOKKERING VAN DE WEBSITE

11.1 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iemand permanent of tijdelijk van onze sites te weren. Een dergelijke persoon zal op de hoogte worden gebracht en mag dan niet proberen onze site onder een andere naam of via een andere gebruiker te gebruiken.

12 JURISDICTIE EN GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing, ongeacht de jurisdictie waarin u zich bevindt. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil te beslechten dat kan voortvloeien uit, onder of in verband met deze voorwaarden en voor die doeleinden alle geschillen onherroepelijk voorleggen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken. De plaats van uitvoering is Engeland.

12.2 We geven geen garantie of garantie dat onze site of informatie die erop beschikbaar is, voldoet aan andere wetten dan die van Engeland.

13 GEGEVENSBESCHERMING

13.1 We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid en cookiebeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

14 TRANSACTIES AFGESLOTEN VIA ONZE SITE

14.1 Contracten voor de levering van onze producten die zijn gevormd via onze site of als resultaat van bezoeken die u hebt afgelegd, vallen onder onze leveringsvoorwaarden.

15 ALGEMEEN

15.1 Gebruikers mogen een kopie van deze voorwaarden afdrukken en bewaren ter referentie. Ze zijn een wettelijke overeenkomst tussen ons en kunnen alleen met onze toestemming worden gewijzigd.

15.2 We kunnen deze juridische kennisgeving op elk moment herzien door deze voorwaarden bij te werken. U dient onze site van tijd tot tijd te bezoeken om de dan geldende juridische kennisgeving te bekijken, omdat deze bindend voor u is. Bepaalde bepalingen van deze juridische kennisgeving kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden op pagina’s op onze site.

15.3 Alle formele juridische kennisgevingen moeten naar het onderstaande adres per e-mail of per post worden gestuurd.

15.4 Als wij een recht niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht. U mag hun rechten onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen.

15.5 Niets in deze voorwaarden is bedoeld om, noch zal het een voordeel verlenen aan een derde, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins.

15.6 We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen door een variatie op onze site te plaatsen.

Share This